30 dniowy kurs php – dzień 30 – MySQL DELETE


Back-end (php, mysql)

Ostatnie i bardzo proste polecenie MySQL – DELETE. Jak pewnie zdążyłeś zauważyć polecenie w MySQL są bardzo intuicyjne i proste w zastosowaniu. Z DELETE jest tak samo.

Można usuwać konkretne rekordy ze swojej bazy, ale można też usuwać wybrany zakres. W poniższym skrypcie usuniemy z bazy osoby, które mają mniej niż 30 lat.

Najpierw zaloguj się do myPhpAdmina, aby po uruchomieniu skryptu odświeżyć wygląd tabeli ludzie i zaobserwować zmiany.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>MySQL DELETE</title>
</head>
<body>
 
<?php
$serwer = 'localhost';
$uzytkownik = 'root';
$haslo = 'hasloZphpadmina';
 
// ustanawiamy połączenie
$polaczenie = mysql_connect($serwer, $uzytkownik, $haslo);
 
// wybieramy bazę
mysql_select_db('baza', $polaczenie) or die ('Error: ' . mysql_error());
 
// ustawiamy kodowanie znaków
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
 
// usuwamy młodszych niż 30 lat
mysql_query("DELETE FROM ludzie WHERE Wiek < 30");
 
echo 'Usunięto osoby młodsze niż 30 lat';
 
mysql_close($polaczenie);
?>
 
</body>
</html>

Konstrukcja DELETE jak widzisz jest bardzo prosta.

DELTE FROM (nazwa tabeli) WHERE (nazwa kolumny, operator, wartość);

Podsumowanie

Przez ostatnie 30 dni poznałeś naprawdę bardzo solidne podstawy PHP i MySQL. Dzięki poznanej wiedzy możesz stworzyć prosty portal z bazą danych.

Programowanie daje naprawdę bardzo szerokie pole do popisu. Daje też bardzo przyjemne uczucie tworzenia. Rzecz jasna jest to dopiero początek długiej drogi, ale cytując Buddę „Na­wet naj­dal­sza podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku.”

Co dalej?

Jeśli złapałeś „bakcyla” i chcesz drążyć temat programowania dalej polecam Ci zapoznanie się z programowaniem obiektowym oraz frameworkami typu Zend, CakePHP lub Symfony.

Programowanie obiektowe to praktyczny sposób dzielenia funkcjonalności na obiekty. Niesamowicie ułatwia to tworzenie większych projektów.

Frameworki są to gotowe rozwiązania przyspieszające tworzenie nowych funkcjonalności. Nie ma sensu wymyślać koła na nowo. O wiele łatwiej skorzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań.

Nie muszę chyba wspominać, że warto abyś dobrze znał język angielski.

To tyle jeśli chodzi o 30 dniowy kurs, dziękuję Ci bardzo za uwagę i

Happy programming!