30 dniowy kurs PHP – dzień 2 – składnia


Back-end (php, mysql)

Wczoraj napisałeś swój pierwszy skrypt w php. Dowiedziałeś się również, że aby wykonywać polecenia języka PHP potrzebujesz zainstalowanego i uruchomione interpretera.

Uruchom więc WAMPa i w folderze c:\wamp\www\KursPHP utwórz folder „dzien2”. Następnie otwórz nowy plik w Notepad++ i  zapisz go w folderze dzien2 jako plik index.php.

Ważna uwaga: aby wykonać skrypt php musi on znajdować się w pliku z rozszerzeniem .php, NIE .html.

Możesz więc stworzyć sobie domyślną konstrukcję strony html czyli <!DOCTYPE … <html><head> etc. ale aby wykonywać skrypty php na stronie musi mieć ona rozszerzenie .php.

Składnia PHP

Jak wygląda składnia zobaczyłeś w poprzedniej lekcji ale dla przypomnienia aby wykonać jakiekolwiek polecenie w języku PHP musi ono znajdować się pomiędzy znakiem rozpoczęcia i zamknięcia:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<!-- tutaj nie możesz wykonać skryptu php -->
<?php
// tutaj zostanie wykonany skrypt php
?>
<!-- tutaj nie możesz wykonać skryptu php -->
<?php
// tutaj znów możesz pisać w języku php
?>
</body>
</html>

Komentarze w języku php możesz stosować na 3 sposoby:

<?php
// tutaj możesz wstawić dowolny komentarz jedno liniowy

# tutaj również wpiszesz komentarz jedno liniowy

/* tutaj możesz pisać wiele linii komentarza 
kolejna linia
i kolejna
i kolejna
aż do zamknięcia komentarza */

?>

Integracja PHP z HTML

Skrypty php możesz wykonywać w dowolnym miejscu całego dokumentu .php np. przed deklaracją doctype, w sekcji head,  body, lub nawet po znaczniku kończącym </html>.

Daje to naprawdę duże możliwości bo możesz na samym początku dokumentu wywołać skrypt który zdecyduje czy strona ma się dalej ładować czy nie.

Możesz wstawiać również bardzo małe fragmenty kodu php wewnątrz znaczników html, przykład:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<div id="<?php #dowolny skrypt ?>">
</div>
<a href="<?php echo 'http://google.com'; ?>">google</a>
</body>
</html>

Co w efekcie jeśli sprawdzisz kod źródłowy uruchomionej strony będzie wyglądało następująco:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<div id="">
</div>
<a href="http://google.com">google</a>
</body>
</html>

Widzisz więc, że daje to naprawdę bardzo duże możliwości.

Zauważ również jedną bardzo ważną rzecz. PHP to kod wykonywany po stronie serwera. Czyli wszystko co wpiszesz pomiędzy znacznikami <?php ?> nie będzie widoczne w żaden sposób dla użytkowników. Widoczne są tylko elementy, które poprzedzisz funkcją odpowiadającą za wyświetlanie tekstu. Taką bardzo popularną funkcją jest użyta wcześniej funkcja echo.

Jeśli chcesz wyświetlić jakiś fragment tekstu przy pomocy php wywołujesz więc funkcję echo a następnie w cudzysłowie wpisujesz wybrany tekst. Działanie funkcji echo kończysz średnikiem – ;

Budowa przypomina lekko css gdzie mamy cechę następnie wartość cechy i również kończymy ją średnikiem np.

font-size: 24px ;

W php funkcja echo wygląda więc następująco:

<?php

echo 'dowolny tekst';

?>

Już jutro kolejny etap 30 dniowego kursu PHP!